Çelik Kaynakçısı (Seviye 3)

ULUSAL YETERLİLİĞİN ADI VE KODU


ÇELİK KAYNAKÇISI (SEVİYE 3)  Rev.02  – 11UY0010-3

ULUSAL YETERLİLİĞİN AMACI

Ülkemizde, çelik malzemelerin ergitmeli kaynak yöntemlerinden herhangi birini elle veya yarı mekanize kaynak donanımlarını kullanarak gerçekleştirecek işletme/kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;  •Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, •Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,  •Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

YETERLİLİK BİRİMLERİ

  • Zorunlu Birimler:

11UY 0010-3/A1 Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

  • Seçmeli Birimler:

11UY0010-3/B1 Elektrotla Ark Kaynağı(111)

11UY0010-3/B5 Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131)

11UY0010-3/B6 Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)

11UY0010-3/B7 Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel Metal-Ark Kaynağı(136)

11UY0010-3/B9 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TİG Kaynağı) (141)

ULUSAL YETERLİLİĞİN ADI VE KODU


TEORİK SINAV

Yeterlilik Birimi SORU SAYISI SÜRE (DAKİKA) GEÇME NOTU
11UY 0010-3/A1 Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 10 10 60
11UY0010-3/B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111) 10 10 50
11UY0010-3/B5 Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı

(MIG Kaynağı) (131)

10 10 50
11UY0010-3/B6 Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı

(MAG Kaynağı) (135)

10 10 50
11UY0010-3/B7 Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel

Metal-Ark Kaynağı (136)

10 10 50
11UY0010-3/B9 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı

(TİG Kaynağı) (141)

10 10 50

PERFORMANSA DAYALI SINAV

Yeterlilik Birimi GEÇME NOTU
11UY0010-3/B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111) 80
11UY0010-3/B5 Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131) 80
11UY0010-3/B6 Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135) 80
11UY0010-3/B7 Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel Metal-Ark Kaynağı (136) 80
11UY0010-3/B9 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TİG Kaynağı) (141) 80

BELGE GEÇERLİLİK SÜRELERİ

Mesleki Yeterlilik belgenin geçerlilik süresi  3 yıldır.

BELGE GÖZETİM SIKLIĞI

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın yeterliliği, TS EN ISO 9606-1 Madde 9.2’ de belirtildiği üzere her 6 ayda bir kaynak aktivitelerinden sorumlu kişi tarafından gözetime tabi tutulup onaylatıldıktan sonra Elçi ye ’gönderilmelidir. Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

YENİDEN BELGELENDİRME

Belge sahibi yeniden belgelendirme için belge geçerlilik süresinin bitmesinden en az 3 ay önce ELÇİ BELGELENDİRMEYE başvuru yapması gerekmektedir. Belge sahibi tekrar sınava girmesi ve başarılı olması kaydıyla yeniden belgelendirme yapılır.

Call Now ButtonHemen Ara