izmir escort

Çelik Kaynakçısı (Seviye 3)

11UY0010-3 Rev 04 Çelik Kaynakçısı Seviye-3


ULUSAL YETERLİLİĞİN AMACI

Ülkemizde, çelik malzemelerin ergitmeli kaynak yöntemlerinden herhangi birini elle veya yarı mekanize kaynak donanımlarını kullanarak gerçekleştirecek işletme/kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;  •Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, •Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,  •Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

YETERLİLİK BİRİMLERİ

  • Zorunlu Birimler:

11UY 0010-3/A1 Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

  • Seçmeli Birimler:

11UY0010-3/B1 Elektrotla Ark Kaynağı(111)

11UY0010-3/B5 Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131)

11UY0010-3/B6 Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)

11UY0010-3/B7 Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel Metal-Ark Kaynağı(136)

11UY0010-3/B9 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TİG Kaynağı) (141)