Hakkımızda

KURULUŞ HAKKINDA BİLGİ


  ELÇİ, tüm sektörlerin gelişimi ve MYK ‘ nın belirlediği Ulusal Yeterlilikleri dikkate alarak mesleki eğitim ile istihdam arasındaki ilişkiyi güçlendirmek amacıyla kalite ve verimlilik odaklı çalışmalarını başlatmıştır. ELÇİ, TS EN ISO/IEC 17024 personel belgelendirme sürecini tarafsız ve herhangi bir çıkar ilişkisinden bağımsız olarak güvence altına almayı ve oluşabilecek riskleri ortadan kaldırmayı ilke edinmiştir.

   ELÇİ; kurulan sınav ve belgelendirme sistemini, ulusal ve uluslararası alanda kabul edilmesini amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda Toplam Kalite Yönetimi (TKY) anlayışına uygun bir yönetim sistemi baz alınarak TS EN ISO/IEC 17024 standardına uygun kalite el kitabı ve ilgili dokümanları hazırlanmıştır.

  ELÇİ faaliyetlerini tanıtan, hızlı ve sağlıklı erişimi sağlayan www.elcibelgelendirme.com internet sayfası, düzenli olarak güncellenmekte ve yeniliklerle hizmete devam etmektedir.

   ELÇİ faaliyetlerini “Sürekli İyileştirme” yaklaşımıyla yürütmektedir. Bu amaçla riskler en aza indirgenerek, çözüme en kısa sürede ulaşmak amaçlanmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda ilgili kamu kurum ve kuruluşları, ilgili diğer STK’lar dahil olmak üzere tüm paydaşlarla sürekli bilgi paylaşımı ve iletişimde olmak ilke edinilmiştir.

Call Now ButtonHemen Ara