Misyon Vizyon

VİZYON


En saygın, en güvenilir, tarafsızlığı ve bağımsızlığı ön planda tutan öncü bir belgelendirme kuruluşu olmak.

MİSYON


ELÇİ BELGELENDİRME tarafsızlık, bağımsızlık, gizlilik ve şeffaflık ilkesini benimseyerek tüm belgelendirme aşamalarında adaylara adil, eşit, güvenilir yöntemler ile belgelendirme hizmeti sunmaktır.

İLKELERİMİZ


Tarafsızlık

Adillik

Bağımsızlık

Gizlilik

Güvenilirlik ve Hızlılık

Ulaşılabilirlik

Şeffaflık

Eşitlik