izmir escort

Yönetim Taahhüdü

ELÇİ Belgelendirme Sertifikasyon Ltd.Şti Üst Yönetimi olarak,

ELÇİ Belgelendirme Sertifikasyon Ltd.Şti Üst Yönetimi olarak;

 • ELÇİ Belgelendirme Sertifikasyon Ltd.Şti hizmetlerinin TS EN ISO/IEC 17024 Standardına uygun olarak gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan tüm kaynakları sağlayacağımızı,
 • Belgelendirme faaliyetlerini tarafsız bir şekilde yürüteceğimizi, tarafsızlığa yönelik riskleri devamlı surette belirleyeceğimizi ve tarafsızlığı tehlikeye atacak ticari, mali veya diğer baskılara izin vermeyeceğimizi,
 • Başvuru sahipleri, adaylar ve belgelendirilmiş kişilere ilişkin olarak tarafsız davranacağımızı,
 • Tüm adaylara eşit mesafede olacağımızı,
 • Sınav ve Belgelendirme süreçlerindeki tüm hizmetleri objektif, tarafsız ve adalet ilkeleri çerçevesinde sunacağımızı,
 • Yürütülen belgelendirme faaliyetlerine ilişkin hüküm verme bağımsızlığı ve doğruluğuyla çatışmaya neden olabilecek hiçbir faaliyetin içinde yer almayacağımızı,
 • Belgelendirme faaliyetlerinde görev ve sorumlulukları olan personelin, görev çelişkisi veya çıkar çatışması olması durumunda belgelendirme faaliyetlerinde görevlendirmeyeceğimizi,
 • Belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olarak yasal mevzuatlara uyacağımızı,
 • Belgelendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi boyunca elde edilen veya oluşturulan tüm bilgileri gizlilik ilkesine bağlı olarak yürüteceğimizi,
 • Belgelendirme faaliyetleri sırasında elde ettiğimiz bilgileri; yasaların bu tür bilgilerin açıklanmasını gerektirdiği durumlar hariç açıklamayacağımızı, yasal zorunluluktan dolayı gizli bilgileri vermemiz gerektiğinde, yasal bir engel yoksa temin edilecek bilgileri söz konusu kişiye bildireceğimizi,
 • Belgelendirme faaliyetlerinde görev alan personele, kararlarını etkileyecek hiçbir baskı uygulamayacağımızı,
 • Adayların, sınav ve eğitiminde yer almış personelimize, belgelendirme kararı verdirmeyeceğimizi,
 • İtiraz ve Şikayetleri yapıcı, tarafsız ve en kısa zaman içerisinde değerlendirmeye alacağımızı,
 • Belgelendirme faaliyetlerini yürütmede tarafsızlığın öneminin bilincinde olduğunu, çıkar çatışmalarını yönettiğini ve belgelendirme faaliyetlerindeki objektifliği güvence altına aldığını,

taahhüt ve beyan ederiz.

 

Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Faaliyetlerimiz Dışındaki Faaliyetlerimize İlişkin Taahhütname

 • Kuruluşumuzun belgelendirme faaliyetleri dışındaki faaliyetlerinin (danışmanlık vb.), iş ilişkisinin, belgelendirme sürecine olumlu ya da olumsuz etki etmeyeceğini beyan ve taahhüt ederiz.
 • ELÇİ Belgelendirme Kurum yönetimimizin organik bağının bulunduğu şirketlerle alakalı tarafsızlığı riske atacak durumların oluşturulmayacağını taahhüt ederiz.
 • Ulusal yeterliliklerde belirtilmedikçe, Mesleki Yeterlilik Belgesi vermek için kişileri eğitime zorlamayacağımızı taahhüt ederiz.
 • Sınav materyallerinin eğitim amaçlı kullandırılmayacağını, eğitim veren görevlinin o adayın sınavında yer almayacağını taahhüt ederiz.

                                                                                                                                                                                                             GENEL MÜDÜR

                                                                                                                                                                                                             Mehmet Talha ELÇİ