izmir escort

Mesleki Yeterlilik

Ulusal yeterlilik; yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yapılan değerlendirmelerle tespit edilen ve MYK tarafından onaylanarak ulusal yeterlilik çerçevesine yerleştirilen, bireyin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliktir. Ulusal yeterlilikler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğine göre MYK tarafından onaylanarak Ulusal Yeterlilik Çerçevesine (UYÇ) yerleştirilir.

HİZMET KAPSAMIMIZDAKİ ULUSAL MESLEKİ YETERLİLİKLER SEVİYE
11UY0014-3 Rev 02 Alüminyum Kaynakçısı 3
11UY0010-3 Rev 04 Çelik Kaynakçısı 3
11UY0016-4 Rev 03 Kaynak Operatörü 4
11UY0015-4 Rev 03 Direnç Kaynak Ayarcısı 4
17UY0332-4 Rev 00 Emlak Danışmanı 4
17UY0298-4 Rev 00 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı 4
17UY0299-5 Rev 00 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu 5
17UY0326-3 Rev 00 Kamyon Şoförü 3
17UY0327-3 Rev 00 Minibüs Şoförü 4
17UY0328-3 Rev 00 Servis Aracı Şoförü 3
17UY0329-3 Rev 00 Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü 3
17UY0330-3 Rev 00 Taksi Şoförü 3
13UY0145-3 Rev 03 Endüstriyel Taşımacı 3

Yazılı Sınav ve uygulamalı sınavın her ikisinden de başarısız olarak belgelendirilmeyen adaylara yeniden sınava girme hakkı verilmez. Bu adaylar isterlerse, yeniden başvurarak belgelendirme sürecinin her aşamasını yeniden takip ederler.

Bilgi: Bir iş alanına ilişkin olgular, ilkeler, süreçler ve genel kavramlar hakkında bilgi (kuramsal ve/veya fiili bilgi) olarak tanımlanmaktadır.

Beceri: Belirli bir konuda veya görevde performans gösterebilmek için gerekli olan bilişsel (mantıksal, sezgisel ve yaratıcı düşünme) ve pratik (el becerisi ve yöntem, malzeme, araç ve gereçlerin kullanımı) beceriler olarak tanımlanmaktadır.

Yetkinlik: “özerklik ve sorumluluk” ile ilgili olarak tanımlanmaktadır.

ULUSAL YETERLİLİKLER
SEVİYE TANIMLAYICI
SEVİYE BİLGİ BECERİ YETERLİLİK YETERLİLİK ÖRNEKLERİ
8. Seviye Çalışan, bir alan ve alanlar arasındaki etkileşim hakkında en üst düzeyde öne çıkan bilgiye sahiptir. Çalışan, araştırma ve/veya yenilik yaparken önemli sorunları çözmek ve mevcut bilgi veya profesyonel uygulamayı genişletmek ve yeniden tanımlamak için gereken, sentez ve değerlendirme dâhil, en gelişmiş ve uzmanlaşmış beceriye ve tekniğe sahiptir. Çalışan yüksek düzeyde yetki, yenilik, özerklik, akademik ve profesyonel bütünlük sergiler. Araştırma ve yeni fikir ve süreçlerin gelişiminde sürekli bir sorumluluk (bağlılık) taşır. Doktora Derecesi.
7. Seviye Çalışan, özgün düşünmeye ve/veya araştırma yapmaya temel teşkil eden ve bir kısmı belli bir alanda öne çıkan yüksek derecede uzmanlaşmış bilgiye sahiptir.Bir alanla ilgili bilgiler ve farklı alanlar arasındaki etkileşim hakkında ciddi farkındalığa sahiptir. Çalışan, yeni bilgi ve yöntemler geliştirmek ve farklı alanlardaki bilgileri birleştirmek amacıyla yürütülen araştırma ve/veya yenilik faaliyetleri için gereken uzmanlaşmış sorun çözme becerilerine sahiptir. Çalışan öngörülemeyen, karmaşık ve yeni stratejik yaklaşımlar gerektiren iş faaliyetlerini yönetir ve değiştirir.Çalışma gruplarının profesyonel bilgi ve uygulamalarına katkıda bulunmada ve/veya stratejik performanslarını değerlendirmede sorumluluk alır. Yüksek Lisans Derecesi. Uzman profesyonel yeterlilikler. Üst düzey yönetici yeterlilikleri.
6. Seviye Çalışan, bir alandaki teori ve ilkeleri eleştirel bir yaklaşımla anlamayı içeren ileri düzey bilgiye sahiptir. Çalışan, uzmanlık gerektiren bir alanda karmaşık ve öngörülemeyen sorunları çözmek için gereken ustalığı (hakimiyeti) ve yeniliği ortaya koyan ileri düzey becerilere sahiptir. Çalışan karmaşık teknik veya profesyonel faaliyet veya projeleri yönetir. Öngörülemeyen iş faaliyetlerinde karar verme sorumluluğu alır. Bireylerin ve grupların profesyonel ge yönetme sorumlu alır. Lisans Derecesi. Profesyonel ve yönetici mesleki yeterlilikleri.
5. Seviye Çalışan, bir alanda kapsamlı, uzmanlaşma gerektiren, pratik ve teorik bilgiye ve bilgi temelinin sınırlarıyla ilgili farkındalığa sahiptir. Çalışan, soyut sorunlara yaratıcı çözümler geliştirmek için gereken kapsamlı bir dizi bilişsel ve pratik becerilere sahiptir. Çalışan öngörülemeyen değişimin bulunduğu iş faaliyetlerini yönetir ve denetler. Kendisinin ve diğerlerinin performansını değerlendirir ve geliştirir. Ön-Lisans. İleri mesleki yeterlilikler.
4. Seviye Çalışan, bir alan içerisinde geniş kapsamlı, pratik ve teorik bilgiye sahiptir. Çalışan, bir alanda belirli problemlere çözüm üretmek için gerekli olan bir dizi bilişsel ve pratik becerilere sahiptir. Çalışan çoğunlukla öngörülebilir, ancak değişime tabi olan bir işi yaparken öz- idare kullanır. İş faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için bir miktar sorumluluk alarak diğerlerinin rutin işlerini denetler. Tam yetkinliği olan ara eleman yeterlilikleri (Yaygın Eğitim Sertifikası, Mesleki/Teknik Lise Diploması).
3. Seviye Çalışan, bir alanda olgulara, ilkelere, süreçlere ve genel kavramlara dair bilgiye sahiptir. Çalışan, temel yöntemleri, araçları, malzeme ve bilgileri seçerek ve uygulayarak problemleri çözmek ve görevleri tamamlamak için gereken bir dizi bilişsel ve pratik becerilere sahiptir. Çalışan görevlerin tamamlanmasıyla ilgili sorumluluk alır ve problemlerin çözümünde kendi davranışlarını ortama uyarlar. Yarı-yetkin ara eleman yeterlilikleri(Yaygın Eğitim Sertifikası).
2. Seviye Çalışan, bir alanda temel pratik bilgiye sahiptir. Çalışan, basit kuralları ve aletleri kullanarak görevleri yerine getirmek ve rutin problemleri çözmek için ilgili bilgileri kullanmada gereken temel bilişsel ve pratik becerilere sahiptir. İş gözetim altında sınırlı özerklik ile yapılır. Temel mesleki yeterlilikler (Yaygın Eğitim Sertifikası).
1. Seviye Çalışan, temel genel bilgiye sahiptir. Çalışan, basit görevleri yerine getirmek için gereken temel becerilere sahiptir. İş doğrudan gözetim altında belirli kurallarla tanımlanmış şekilde yapılır. Meslek öncesi yeterlilikler (İlköğretim Diploması).