izmir escort

Personel Belgelendirme Süreci

BELGELENDİRME SÜRECİ GENEL BİLGİLENDİRME


SINAV BAŞVURUSU

Belgelendirme başvurusunda bulunan 18 yaşını doldurmuş veya 16-18 yaş aralığında olup velisinin izni ile başvuru yapacak aday veya Belgelendirme faaliyetlerine ilişkin kişi ya da kişiler adına bir kuruluş yetkilisi, Personel Belgelendirme için ELÇİ’ye elden, mail, faks, kargo veya web sitesi üzerinden (www.elcibelgelendirme.com) vb. iletişim araçları ile Aday Başvuru Formunu/Formlarını ulaştırır.

Aday Başvuru Formu için tıklayınız...

Belgelendirme talebinde bulunulan mesleki yeterlilik birimine göre ücreti aşağıdaki banka hesabına yatırılır.

ELÇİ BELGELENDİRME SERTİFİKASYON LTD. ŞTİ.

HALKBANKASI İSTANBUL / PENDİK ŞUBESİ

İBAN: TR56 0001 2009 8690 0010 2607 49

HESAP NO: 0869-10260749

Başvuru ücretleri için tıklayınız...

Belgelendirme başvurusunda bulunan aday eksiksiz doldurmuş olduğu forma aşağıdaki evrakları ekler.

 • Kimlik Fotokopisi
 • Banka Dekontu

(Banka dekontunda olması gereken bilgiler;

TC Kimlik No, Adı ve Soyadı, UY Adı ve Seviyesi, UY Kodu ve UY Birim Kodu)

Hazırlanan evraklar aşağıdaki adrese elden ya da kargo yoluyla teslim edilir.

(Kargo ücreti adaya aittir.)

 

            ADRES:  Batı Mah. İsmet paşa Cad. No:1/1 Pendik -İSTANBUL

BAŞVURU DEĞERLENDİRME

 • Evraklar kontrol edilir.
 • Eksik ya da sorunlu olan evraklar varsa aday bilgilendirilerek tamamlanması sağlanır.
 • Tamamlanan belgeler merkezimize ulaştıktan sonra başvurular kontrol edilerek, başvuruda bulunulan ulusal yeterliliğe ait şartları sağlıyorsa Başvurusu onaylanır.
 • Şartları sağlayan adaylarla ADAY SÖZLEŞMESİ imzalanır.
 • Toplu başvurularda başvuru kabulü işlemlerinden sonra  firma ile mutabakata varılan tarihlerde sınav açılır. Sınavlar  firmada gerçekleştirilecek ise  firma tarafından SINAV MERKEZİ HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ, TEORİK SINAV MERKEZİ UYGUNLUK FORMU ve PERFORMANS SINAV MERKEZİ UYGUNLUK FORMU doldurup onaylayarak ELÇİ adresine kargo ile göndermeleri istenir. Ek olarak da sınava girecek aday bilgilerinin (T.C. kimlik numarası, Adı-Soyadı, sınava gireceği yeterlilik ve yeterlilik birimleri) yer aldığı liste ELÇİ’ ye teslim edilmelidir.
Aday Sözleşmesi için tıklayınız...

SINAV ve SINAV SONUÇLARININ İLANI

 • Sınavlar Teorik ve Performansa dayalı olmak üzere iki (2) bölümden oluşmaktadır.
 • Teorik ve performansa dayalı sınavlara ilişkin soru sayıları, ağırlıkları, içerikleri, yöntemleri ve başarı ölçütleri ilgili “Ulusal Yeterlilik” ile tanımlanır.
 • Sınav Sonuçları ilanı en geç 30 iş günü içerisinde açıklanır ve elektronik ortamda duyurulur.
 • Sınava girmeyen aday “KALDI” sayılır. Sağlık vb. nedenlerle sınava girmeme sebebini resmi olarak belgeleyen aday, bir sonraki sınav döneminde ücretsiz olarak sınava alınır.
 • Sınav dili Türkçedir.
 • Sınavın herhangi bir bölümünden başarısız olan adayın başvuru yapması durumunda ilgili Ulusal Yeterlilik kriterlerine göre aday tekrar sınava alınır.
 • Tekrar sınavına başvuru yapacak adaylar; web sitemizde (elcibelgelendirme.com) da yer alan “Online Başvurular” kısmından başvurusunu gerçekleştirebilir.
 • Sınavda etik olmayan davranışlarda bulunan (örn; kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) katılımcının sınavı iptal edilir.

BELGELENDİRME SÜRECİ

 • Sınav sonucuna göre başarılı olan adaylardan; BELGE KULLANIM SÖZLEŞMESİ
 • İmzalamaları ve ELÇİ adresine kargo ile göndermeleri istenir. (Şehir dışında çalışan ve Personel Belgelendirme başvurusu yapan adaylardan kendilerinin rızası olması kaydıyla başvuru esnasında da imzalatılabilir.)
 • Belgeleri hazırlanan ve sözleşmeleri imzalayan adaylara elden ya da kargo yolu ile teslim edilir.
 • Eğer Aday istekte bulunursa başarılı olduğu her bir ‘’Ulusal Yeterlilik’’ birimi için ELÇİ tarafından ‘’Başarı Belgesi’’ hazırlanır.
Belge Kullanım Sözleşmesi için tıklayınız...

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

 • Mesleki Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihte başlar. Belge, Ulusal Yeterliliklerde belirtilen süreler zarfında geçerli olur.

BELGENİN GÖZETİMİ

 • Belgelendirilmiş kişi, belgeyi aldığı tarihten itibaren belge üzerinde yer alan gözetim periyotları ile işyerinden halen ilgili iş kolunda çalışmakta olduğuna dair bir yazıyı ELÇİ’de (e-posta, faks, kargo veya şahsen) ulaştırmakla yükümlüdür.
Gözetim Formu için tıklayınız...

BELGENİN TAKİBİ, BELGENİN ASKIYA ALINMASI VE İPTALİ

 • Belgelendirilmiş kişinin belgesi, “BELGE KULLANIM SÖZLEŞMESİ”ndeki yükümlülükleri yerine getirmemesi, gözetim süresi dolan ve talep edilen dokümanları ELÇİ’ye ulaştırmaması, belge kullanım şartlarına uymaması, sonucu askıya alınabilir.
 • Askıya alma durumunda Belgelendirilmiş Kişi belgeye ait haklardan faydalanamaz. Belgenin askıya askıya alma nedeninin giderilmesi halinde ELÇİ tarafından belge askıdan kaldırılarak belgesi iptal edilir.
 • Belge iptal edildiğinde, Belge sahibi, belge ve eklerini en geç 15 (On beş) gün içerisinde ELÇİ’ye iade eder.  İade etmediği takdirde öncelikle yazılı olarak uyarılır, uyarı dikkate alınmaz ise kanuni işlem başlatılır.

BİRİM BİRLEŞTİRME

 • Belgelendirilmiş aday/adaylar, Ulusal Yeterliliklerde tanımlanmış birimlerinin geçerlilik süresi boyunca, ilgili birimi içeren farklı ulusal yeterliliklerde Mesleki yeterlilik belgesi almak istemeleri durumunda, söz konusu birimlerden muaf tutularak birim birleştirme sınavına girebilirler.
 • Birim birleştirme sınavına girenlerden, belge masrafı ve girmiş oldukları birimlere ait sınav ücreti alınır. Daha önce tamamlamış oldukları birimlerden ücret talep edilmez.
 • Birden fazla sektörde geçerli olan meslekler için Yatay ve dikey geçiş yapacak adaylar, birim birleştirme sınavına başvurmaları gerekmektedir.
 • Birim birleştirme başvurusu, yeni başvuru olarak değerlendirilir. Başvuru Prosedürü ve Sınav Prosedürü kapsamında başvuru yapan adaylara uygulanan tüm işlemler yeniden yapılır.

YENİDEN BELGELENDİRME

Belgelendirilmiş Başvuru sahibi belge yenileme başvurunu aşağıda belirtilmiş dönemlerde yapabilir. Belgelendirme Programlarına göre, Mesleki Yeterlilik belgelerinde belirtilen geçerlilik süreleri için başvuru dönemi;

 • Belgenin geçerlilik süresi beş yıl ise belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden beş ay önce,
 • Belgenin geçerlilik süresi dört yıl ise belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden dört ay önce,
 • Belgenin geçerlilik süresi üç yıl ise belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden üç ay önce,
 • Belgenin geçerlilik süresi iki yıl ise belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden iki ay önce başlar.

Belge yenileme sınavlarının içeriğine ait şartlar Ulusal Yeterliliklerde belirlenmiştir. Ölçme, değerlendirme ve belgelendirme süreçleri açısından yenileme sınavları ile ilk belgelendirme sınavları arasında bir fark bulunmamaktadır.

HATALI, KAYIP V.B. BELGELERİN YENİDEN BASILMASI

Geçerlilik süresi içerisinde Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi kişi Mesleki Yeterlilik Belgesini kaybetmesi ve benzeri nedenlerle yeniden basılmasına ilişkin taleplerde bulunabilir. Yeniden basım talebi, gerekçeleri de göz önüne alınarak ELÇİ tarafından değerlendirilir. (Geçerli kanıtlar istenebilir, örğ: yıpranmış nüshanın iadesi). Mesleki Yeterlilik Belgesinin yeniden basılması hâlinde, ELÇİ belge masraf karşılığı dışında ilave ücret talep edilebilir. İlave ücret, belge masraf karşılığı tutarını aşamaz.