Alüminyum Kaynakçısı (Seviye 3)

ULUSAL YETERLİLİĞİN ADI VE KODU


ALÜMİNYUM KAYNAKÇISI (SEVİYE 3) Rev.00  – 11UY0014-3

ULUSAL YETERLİLİĞİN AMACI

Bu yeterlilik, alüminyum ve alaşımlarının ergitmeli kaynak yöntemlerinden birini elle veya yarı mekanize donanım kullanarak gerçekleştiren kaynakçıların yeterliğinin belirlenmesi, sınanması ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

YETERLİLİK BİRİMLERİ

  • Zorunlu Birimler:

11UY0014-3 A1 Kaynak işlerinde İş sağlığı ve Güvenliği

  • Seçmeli Birimler:

11UY0014-3/B1 Metal – Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı)-Alüminyum (131)

11UY0014-3/B2 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı)-Alüminyum (141)

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME


TEORİK SINAV

Yeterlilik Birimi SORU SAYISI SÜRE (DAKİKA) GEÇME NOTU
11UY0014-3/A1 Kaynak işlerinde İş sağlığı ve Güvenliği 10 20 % 50
11UY0014-3/B1 Metal – Ark Asal Gaz Kaynağı

(MIG Kaynağı)-Alüminyum (131)

10 20 % 50
11UY0014-3/B2 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı

(TIG Kaynağı) –Alüminyum (141)

10 20 % 50

PERFORMANSA DAYALI SINAV

Yeterlilik Birimi

11UY0014-3/B1 Metal – Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı)-Alüminyum (131)

11UY0014-3/B2 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) -Alüminyum (141)

Not :  Performans Değerlendirme Başarım ölçütlerinin tamamından geçerli olması gerekmektedir.

BELGE GEÇERLİLİK SÜRELERİ

Kaynakçının yayınlanan yeterlilik sınavı belgesi, iki yıllık bir süre için geçerlidir. Belgenin geçerlilik süresi sınav parçasının kaynak yapıldığı tarihte başlar. Bir kaynakçının yeterliliği, ilgili sertifikanın işveren/koordinatör tarafından altı aylık aralıklarla imzalanması ve aşağıdaki koşulların tam olarak yerine getirilmesi halinde, iki yıllık bir süre için geçerlidir.

a) Kaynakçı, yeterli görüldüğü alandaki kaynak işlerinde sürekli olarak çalıştığını ispatlamalıdır. Altı aydan daha uzun olmayan bir süre ara vermeye izin verilir.

b) Kaynakçının çalışması, yeterlilik sınavının gerçekleştirildiği teknik koşullarla genel olarak uyumlu olmalıdır,

c) Kaynakçının bilgi ve becerisinin soruşturulmasına yol açacak özel bir neden olmamalıdır. Eğer bu koşulların herhangi birine uyulmazsa, yeterlilik iptal edilmelidir.

BELGE GÖZETİM SIKLIĞI

6 ayda bir çalıştığı firmada işe devam ettiğine dair yazı veya bağımsız olarak çalıştığını gösterir kanıt sunması.

YENİDEN BELGELENDİRME

Yeterlilik belgesi muayeneyi yapan kişi ya da kuruluş tarafından 2 yıllık periyotlar halinde uzatılabilir. Sertifikadaki yeterliliğin geçerlilik süresi, TS EN ISO 9606-2 madde 5,3’deki ve bununla ilgili olarak aşağıdaki koşulların tümüyle yerine getirilmesi durumunda, orijinal yeterlilik alanı içinde, iki yıllık bir ilave süre için uzatılabilir. Belge sahibinin belge süresini uzatmak için belge geçerlilik süresinin bitmesine en az 2 ay öncesinden ELÇİ BELGELENDİRMEYE başvuru yapması gerekmektedir. Kaynakçı tarafından yapılan imalat kaynakları, gerekli kalitede olmalıdır. Kırarak muayeneyle ilgili veya örneğin X-ışınları veya ultrasonik muayene belgeleri deney kayıtları gibi, deney kayıtları veya sorumlu koordinatörün yorumları, kaynakçı yeterlik sertifikasıyla ilgili dosyada bulunmalıdır. Sınavı yapan veya sınav kuruluşu, yukarıdaki koşulların yerine getirildiğini onaylamalı ve kaynakçının yeterlilik belgesi imzalamalıdır.

Call Now ButtonHemen Ara