izmir escort

Alüminyum Kaynakçısı (Seviye 3)

11UY0014-3 Rev 02 ALÜMİNYUM KAYNAKÇISI SEVİYE-3

 


ULUSAL YETERLİLİĞİN AMACI

Bu yeterlilik, alüminyum ve alaşımlarının ergitmeli kaynak yöntemlerinden birini elle veya yarı mekanize donanım kullanarak gerçekleştiren kaynakçıların yeterliğinin belirlenmesi, sınanması ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

YETERLİLİK BİRİMLERİ

  • Zorunlu Birimler:

11UY0014-3 A1 Kaynak işlerinde İş sağlığı ve Güvenliği

  • Seçmeli Birimler:

11UY0014-3/B1 Metal – Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı)-Alüminyum (131)

11UY0014-3/B2 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı)-Alüminyum (141)