izmir escort

Belgelendirme Programları

ELÇİ’nin yetki aldığı mesleklere göre hazırlanmış Belgelendirme Programları, Ulusal Yeterliliklerde Adı ve revizyonu, Adayın başvuru için gerekli belgeleri, Ulusal Yeterliliğin Zorunlu ve Seçmeli Birimlerini, Adayın belgelendirmesine yönelik yapılacak Sınavları ve Ölçme Değerlendirme kriterlerini, Belge Geçerlilik Süresini, Gözetim Sıklığını, Yeniden Belgelendirme ve diğer açıklayıcı hususları içermektedir.

ELÇİ Belgelendirme Sertifikasyon Ltd.Şti’nin kapsamı dahilindeki Belgelendirme Programlarına ait klavuzlar aşağıdadır.