izmir escort

Direnç Kaynak Ayarcısı (Seviye 4)

11UY0015-4 Rev 03 Direnç Kaynak Ayarcısı Seviye-4


ULUSAL YETERLİLİĞİN AMACI

Ülkemizde, metalik malzemelerin ergitmeli direnç kaynak yöntemlerinden herhangi birini, tam mekanize veya otomatik kaynak donanımlarını kullanarak gerçekleştirecek işletme/kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

  • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
  • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
  • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

Bu yeterlilik direnç kaynağında yüksek basınç altında çalışan kaynak operatörlerine uygulanmaz.

YETERLİLİK BİRİMLERİ

  • Zorunlu Birimler:

1UY0010-3 A1 Kaynak işlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

 

  • Seçmeli Birimler:

11UY0015-4/B1 Direnç Nokta Kaynağı(21)

11UY0015-4/B3 Projeksiyon Kabartmalı Kaynak (23)