izmir escort

Emlak Danışmanı

17UY0332-4 Rev 00 Emlak Danışmanı Seviye-4


ULUSAL YETERLİLİĞİN AMACI

 

Bu ulusal yeterliliğin amacı Emlak Danışmanı (Seviye 4) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

– Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

– Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

– Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

YETERLİLİK BİRİMLERİ

 

       Zorunlu Birimler:

 

–          17UY0332-4/A1: İSG, Çevre ve Kalite

–          17UY0332-4/A2: İş Planı Yapma ve Portföy Oluşturma

–          17UY0332-4/A3: Emlak Satışı/Kiralanması ve Sonrası İşlemleri