Endüstriyel Taşımacı

1. ULUSAL YETERLİLİĞİN ADI / SEVİYESİ / REVİZYON NO: Endüstriyel Taşımacı (Seviye 3) Rev.03
2. ULUSAL YETERLİLİĞİN KODU 13UY0145-3
  3. ULUSAL YETERLİLİĞİN AMACI: Bu yeterlilik Endüstriyel Taşımacı (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için; • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.
4. REFERANS DOKÜMANLAR 10UMS0045-3 Endüstriyel Taşımacı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı
5. YETERLİLİK BİRİMLERİ ·         Zorunlu Birimler: –                    13UY0145-3/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite –                    13UY0145-3/A2: İş Organizasyonu, Ön Kontroller ve Bakım ·         Seçmeli Birimler: –                    13UY0145-3/B1: Endüstriyel Forklift, İstif Makinesi ve Transpalet Kullanımı –                    13UY0145-3/B2: Endüstriyel Elektrikli Çekici Kullanımı
6. BELGELENDİRME BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN ÖN ŞARTLAR: Endüstriyel Taşımacı (Seviye 3) ulusal yeterliliğinin B1 ve B2 birimlerinden sınava girmek için G sınıfı ehliyet ve sınavına girilecek endüstriyel taşıma aracına ilişkin operatör belgesine sahip olmak gerekir.
    7. BELGE BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN EVRAKLAR ·  Nüfus Cüzdanı /Ehliyet/Pasaport Fotokopisi, ·   Yatırılan sınav ücreti dekontu ·  “Birim Tamamlama” veya “Yatay /Dikey Geçiş” başvurusu yapanlar için, başvurdukları ulusal yeterlilik ile ilgili Sahip oldukları Mesleki Yeterlilik Belgeleri, ·  Sürücü Belgesi Fotokopisi, ·  Adli Sicil Kaydı Belgesi, ·  SRC 4 Mesleki Yeterlilik Belgesi
8. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Teorik Sınav YETERLİLİK BİRİMİ SORU SAYISI SÜRE (DAKİKA) GEÇME NOTU
13UY0145-3/A1: İSG, Çevre ve Kalite 25 25 % 60
13UY0145-3/A2: İş Organizasyonu, Ön Kontroller ve Bakım 10 10 % 60
13UY0145-3/B1: Endüstriyel Forklift, İstif Makinesi ve Transpalet Kullanımı 20 20 % 60
13UY0145-3/B2: Endüstriyel Elektrikli Çekici Kullanımı 20 20 % 60
Performansa Dayalı Sınav YETERLİLİK BİRİMİ GEÇME NOTU
13UY0145-3/A2: İş Organizasyonu, Ön Kontroller ve Bakım %80
13UY0145-3/B1: Endüstriyel Forklift, İstif Makinesi ve Transpalet Kullanımı %80
  13UY0145-3/B2: Endüstriyel Elektrikli Çekici Kullanımı %80
Teorik ve Pratik Sınavlar ·   Teorik sınav, Ulusal Yeterliliklerde bulunan “Bilgiler” kontrol listesine göre hazırlanan sorularla gerçekleştirilir. 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama bir dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az %60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. ·   Performans sınavı, Ulusal Yeterliliklerdeki “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir.
9. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN DİĞER KOŞULLAR Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.
10.  BİRİMLERİN GRUPLANDIRILMA ALTERNATİFLERİ A1, A2, B1 A1, A2, B2 A1, A2, B1,B2 A1, A2, B1 A1, A2, B1, B2 A1, A2
11. BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ: Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.
12. BELGE GÖZETİM SIKLIĞI: Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında çalıştığı firmada işe devam ettiğine dair yazı veya bağımsız olarak çalıştığını gösterir kanıt sunması ile gözetim gerçekleştirilir.
13. YENİDEN BELGELENDİRME:   Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2,5 yıl çalıştığına dair resmi kayıt sunulması, b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavların (P1) yapılması. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.
14. SINAVI YAPACAK PERSONELİN NİTELİKLERİ       Değerlendiricilerin aşağıdaki şartlardan en az birini sağlaması gerekmektedir: -Ulaştırma, lojistik bölüm ve programlarından mezun ve endüstriyel taşıma alanında en az üç (3) yıl deneyime sahip olmak, -Meslek yüksekokullarının ilgili bölüm ve programlarından mezun, lojistik alanında en az beş yıl deneyime sahip olmak, -Endüstriyel taşımacı olarak en az 10 yıl çalışmış olmak, -Ulaştırma lojistik bölüm ve programlarında en az 3 yıl eğitim vermiş olmak.
 
Call Now ButtonHemen Ara