izmir escort

Endüstriyel Taşımacı

13UY0145-3 Rev 03 Endüstriyel Taşımacı Seviye-3


ULUSAL YETERLİLİĞİN AMACI

  Bu yeterlilik Endüstriyel Taşımacı (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;  Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,  Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,  Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

YETERLİLİK BİRİMLERİ

  Zorunlu Birimler: –

13UY0145-3/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

13UY0145-3/A2: İş Organizasyonu, Ön Kontroller ve Bakım

 

Seçmeli Birimler:

13UY0145-3/B1: Endüstriyel Forklift, İstif Makinesi ve Transpalet Kullanımı