izmir escort

Kamyon Şoförü

17UY0326-3 Rev 00 Kamyon Şoförü Seviye-3


ULUSAL YETERLİLİĞİN AMACI

Bu ulusal yeterliliğin amacı Kamyon Şoförü (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

– Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

– Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

– Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

YETERLİLİK BİRİMLERİ

Zorunlu Birimler:

–  17UY0326-3/A1: İSG, Çevre ve Kalite

–  17UY0326-3/A2: Araç Kontrolü ve Eşya Taşıma