Kaynak Operatörü (Seviye 4)

ULUSAL YETERLİLİĞİN ADI VE KODU


KAYNAK OPERATÖRÜ (SEVİYE 4) REV:01 – 11UY0016-4

ULUSAL YETERLİLİĞİN AMACI

Ülkemizde, metalik malzemelerin ergitmeli kaynak yöntemlerinden herhangi birini, tam mekanize veya otomatik kaynak donanımlarını kullanarak gerçekleştirecek işletme/kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

  • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
  • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki Yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
  • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır. Bu yeterlilik yüksek basınç altında çalışan kaynak operatörlerine uygulanmaz.

YETERLİLİK BİRİMLERİ

  • Zorunlu Birimler:

11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

  • Seçmeli Birimler:

11UY0016 -4/B3 Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME


TEORİK SINAV

Yeterlilik Birimi SORU SAYISI SÜRE (DAKİKA) GEÇME NOTU
11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 10 10 60
11UY0016 -4/B3 Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı

(MAG Kaynağı) (135)

 

10 10 50

PERFORMANSA DAYALI SINAV

Yeterlilik Birimi GEÇME NOTU
11UY0016 -4/B3 Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı)  (135) 80

BELGE GEÇERLİLİK SÜRELERİ

TS EN ISO 14732 Madde 5.1’ de belirtildiği üzere belgenin geçerliliği seçilen metoda göre 3 yıl veya 6 yıl olarak değişmektedir.

BELGE GÖZETİM SIKLIĞI

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın yeterliliği, TS EN ISO 14732 Madde 5.2’ de belirtildiği üzere her 6 ayda bir gözetime tabi tutulur.  Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

YENİDEN BELGELENDİRME

Belge sahibinin performansı TS EN ISO 14732 Madde 5’te bulunan ve aşağıda tanımlanan yöntemlerden biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) Belge geçerlilik süresi 6 yıl olanlar için; 6 yıl sürenin sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek belgelendirilir.

b) Belge geçerlilik süresi 3 yıl olanlar için, son 6 aya ait yapmış olduğu 2 adet kaynak numunesine radyografik veya ultrasonik veya tahribatlı testlerden biri uygulanır. Kaynaklar hatasız veya tespit edilen hata kabul kriterleri içerisinde yer alıyorsa belge geçerlilik süresi 3 yıl daha uzatılır.

Call Now ButtonHemen Ara