izmir escort

Kaynak Operatörü (Seviye 4)

11UY0016-4 Rev 03 Kaynak Operatörü Seviye-4


ULUSAL YETERLİLİĞİN AMACI

Ülkemizde, metalik malzemelerin ergitmeli kaynak yöntemlerinden herhangi birini, tam mekanize veya otomatik kaynak donanımlarını kullanarak gerçekleştirecek işletme/kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

  • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
  • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki Yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
  • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır. Bu yeterlilik yüksek basınç altında çalışan kaynak operatörlerine uygulanmaz.

YETERLİLİK BİRİMLERİ

  • Zorunlu Birimler:

11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

  • Seçmeli Birimler:

11UY0016 -4/B3 Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)