izmir escort

Metal Sac İşlemeci (Seviye 3)

12UY0085-3 Rev 01 Metal Sac İşlemeci Seviye-3


ULUSAL YETERLİLİĞİN AMACI

Bu yeterlilik iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini ve çevresel önlemleri alarak metal malzemelerin kesme, bükme, eğme gibi şekil verme işlemlerinin yanı sıra montajını yaparak yarı mamul veya mamul hale getiren Metal Sac/Levha işlemecinin (Seviye 3), sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerini, ölçme-değerlendirme esaslarını belirlemektedir. Bu yeterlilik, endüstride metal sektöründe, metal sac işleme işlerinde çalışanların yeterliliklerinin ölçülmesi ve belgelendirilmesi için hazırlanmıştır.

YETERLİLİK BİRİMLERİ

  • Zorunlu Birimler:

12UY0085-3/A1 Metal Sac/Levha İşleme İşlemlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği

12UY0085-3/A2 Metal Sac/Levha İşleme İşlemlerinde Çevre Koruma

12UY0085-3/A3 Metal Sac/Levha İşleme İşlemlerinde Kalite Yönetim Sistemi

12UY0085-3/A4 Metal Sac /Levha İşleme

  • Seçmeli Birimler:

Seçmeli Birim yoktur.