Metal Sac İşlemeci (Seviye 4)

ULUSAL YETERLİLİĞİN ADI VE KODU


METAL SAC İŞLEMECİ (SEVİYE 4) REV.00 – 12UY0085-4

ULUSAL YETERLİLİĞİN AMACI

Bu yeterlilik iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini ve çevresel önlemleri alarak metal malzemelerin kesme, bükme, eğme gibi şekil verme işlemlerinin yanı sıra montajını yaparak yarı mamul veya mamul hale getiren Metal Sac işlemecinin (Seviye 4), sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerini, ölçme-değerlendirme esaslarını belirlemektedir. Bu yeterlilik, endüstride metal sektöründe, metal sac işleme işlerinde çalışanların yeterliliklerinin ölçülmesi ve belgelendirilmesi için hazırlanmıştır.

YETERLİLİK BİRİMLERİ

  • Zorunlu Birimler:

12UY0085-3/A1 Metal Sac/Levha İşleme İşlemlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği

12UY0085-3/A2 Metal Sac/Levha İşleme İşlemlerinde Çevre Koruma

12UY0085-3/A3 Metal Sac/Levha İşleme İşlemlerinde Kalite Yönetim Sistemi

12UY0085-4/A4 Metal Sac /Levha İşleme

  • Seçmeli Birimler:

Seçmeli Birim yoktur.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME


TEORİK SINAV

Yeterlilik Birimi SORU SAYISI SÜRE (DAKİKA) GEÇME NOTU
12UY0085-3/A1 METAL SAC/LEVHA İŞLEME İŞLEMLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 4 8 70
12UY0085-3/A2 METAL SAC/LEVHA İŞLEME İŞLEMLERİNDE ÇEVRE KORUMA 4 8 70
12UY0085-3/A3 METAL SAC/LEVHA İŞLEME İŞLEMLERİNDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4 8 70
12UY0085-4/A4 METAL SAC /LEVHA İŞLEME 15 30 60

PERFORMANSA DAYALI SINAV


Yeterlilik Birimi

12UY0085-4/A4 METAL SAC /LEVHA İŞLEME

Not :  Performans Değerlendirme Başarım ölçütlerinin tamamından geçerli olması gerekmektedir.

BELGE GEÇERLİLİK SÜRELERİ

Metal Sac İşlemecinin yeterlilik belgesi, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren, beş yıllık bir süre için geçerlidir.

BELGE GÖZETİM SIKLIĞI

Belgenin geçerlilik süresi içerisinde belge alınma tarihinden itibaren en az bir yıl sonra bir (1) kez mesleki yetkinlik başarım raporu istenir.

YENİDEN BELGELENDİRME

Metal Levha İşleme Tezgâh İşçisinin yeterlilik belgesi, belge sahibinin 5 yıllık sürede en az 12 ay çalıştığını belgelemesi halinde yalnızca performansa dayalı sınava girerek, çalışmanın belgelenememesi halinde performans ve teorik sınavlarda başarılı olunması şartıyla 5 yıl uzatılır.  İkinci 5 yılın sonunda teorik ve performans sınavlarına girilerek uzatma yapılır.

Call Now ButtonHemen Ara