izmir escort

Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım Danışmanı

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı (Seviye 4) Rev.00

Motorlu kara taşıtları alım satım çalışmalarının eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için; -Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, -Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, -Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

13UMS0364-4 / Pazarlama Elemanı (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı 16UMS0519-4 /

Satış Danışmanı (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı 12UMS0266-4 /

Satın Alma Elemanı (Seviye 4)

      Zorunlu Birimler: –   

17UY0298-4/A1: İSG, Çevre ve Kalite · 

      Seçmeli Birimler: –

17UY0298-4/B1: İş Makineleri Alım – Satım İşlemleri –   

17UY0298-4/B2: Karayolu Taşımacılığı Araçları Alım – Satım İşlemleri – 

17UY0298-4/B3: Satış Öncesi ve Satış Sonrası Hizmetler

·  Nüfus Cüzdanı /Ehliyet/Pasaport Fotokopisi, ·   

Yatırılan sınav ücreti dekontu · 

“Birim Tamamlama” veya “Yatay /Dikey Geçiş” başvurusu yapanlar için, başvurdukları ulusal yeterlilik ile ilgili Sahip oldukları Mesleki Yeterlilik Belgeleri

Teorik Sınav

YETERLİLİK BİRİMİ

SORU SAYISI

SÜRE (DAKİKA)

GEÇME NOTU

17UY0298-4/A1: İSG, Çevre ve Kalite

15

30

% 70

17UY0298-4/B1: İş Makineleri Alım – Satım İşlemleri

10

20

% 70

17UY0298-4/B2: Karayolu Taşımacılığı Araçları Alım – Satım İşlemleri

10

20

% 70

17UY0298-4/B3: Satış Öncesi ve Satış Sonrası Hizmetler

5

10

% 70

Performansa Dayalı Sınav

YETERLİLİK BİRİMİ

GEÇME NOTU

17UY0298-4/B1: İş Makineleri Alım – Satım İşlemleri

%80

17UY0298-4/B2: Karayolu Taşımacılığı Araçları Alım – Satım İşlemleri

%80

17UY0298-4/B3: Satış Öncesi ve Satış Sonrası Hizmetler

%80

Teorik ve Pratik Sınavlar

·   Teorik sınav, Ulusal Yeterliliklerde bulunan “Bilgiler” kontrol listesine göre hazırlanan sorularla gerçekleştirilir. 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama iki (2) dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az %70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. ·   Performans sınavı, Ulusal Yeterliliklerdeki “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir.

Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

A1+B1 ·         A1+B2 ·         A1+B1+B2 ·         A1+B1+B3 ·         A1+B2+B3 ·         A1+B1+B2+B3

Mesleki yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında çalıştığı firmada işe devam ettiğine dair yazı veya bağımsız olarak çalıştığını gösterir kanıt sunması ile gözetim gerçekleştirilir.

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2 yıl çalıştığına dair resmi kayıt sunulması, b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavların (P1) yapılması. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Değerlendiricilerin aşağıdaki şartlardan en az birini sağlaması gerekmektedir: -Motorlu kara taşıtları, satış-pazarlama veya tedarik yönetimi konularında 3 yıl öğretmen/öğretim üyesi/öğretim görevlisi olarak eğitim vermiş olmak, -Üniversite mezunu olmak ve motorlu araç alım satım alanında en az 5 yıl çalışmış olmak, -Meslek yüksekokulu mezunu olmak, motorlu araç alım satım alanında en az 7 yıl çalışmış olmak, -Lise mezunu olup motorlu araç alım satım alanında en az 10 yıl süreyle çalışmış olmak.