izmir escort

Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım Sorumlusu

17UY0299-5 Rev 00 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye-5


ULUSAL YETERLİLİĞİN AMACI:

Motorlu kara taşıtları alım satım çalışmalarının eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için; -Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, -Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, -Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

YETERLİLİK BİRİMLERİ

Zorunlu Birimler: –

 

17UY0299-5 /A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite –

17UY0299-5 /A2: Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım İşlemleri ·        

 

Seçmeli Birimler: –

17UY0299-5 /B1: Satış Öncesi ve Satış Sonrası Hizmetler