izmir escort

Teşvikler

Devlet desteği (İŞKUR Fonu) :

Tebliğ ile MYK belgesi zorunluluğu getirilen mesleklerde, yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin;

• 31/12/2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti,
• 1/1/2018 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı

işsizlik fonundan karşılanmasına yönelik devlet desteği hayata geçirilmiştir.

Fondan sadece belgelendirilecek kişilerin yararlanması söz konusu olup geri ödeme sadece belgelendirilen gerçek kişilere yapılmaktadır.

Karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler itibarıyla Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla belirlenmektedir.

Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilmektedir.

İŞKUR desteğinden yararlanacak olan kişilerin başarısız olması durumunda 2 kez ücretsiz sınava girme hakkı verilmiştir.

Fonun Kullanımı ile ilgili bilgilere ulaşmak için tıklayınız...

AB Fonu:

Mesleki Yeterlilik Kurumunun faydalanıcısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığının Sözleşme Makamı olduğu “Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin Geliştirilmesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanması (UYEP- II)” projesinin hibe bileşenlerinden bir tanesi olan Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe Programı 2015 yılı içerisinde hayata geçirilen bir diğer teşvik mekanizmasıdır.

Fondan kişiler sadece 1 kez yararlanabilmekte ve sınav ücretinin en fazla 300,00€’ya kadar olan kısmı geri ödenmektedir.

Hibe programı başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız...

13.02.2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanun kapsamında teşvikten yararlanma şartlarını taşıyan, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi kişilerin sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı 54 aya kadar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanabilmektedir. Altta yer alan kılavuzdan faydalanabilirsiniz.

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca verilen Seviye 5 ve üzeri seviyelerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip yeni eleman istihdamı için verilen destek, başvuru tarihi itibarıyla son on iki ay içerisinde istihdam edilmemiş ve işletmede tam zamanlı olarak çalışacak elemanlar için sağlanmakta olup; aynı anda iki eleman için bu destekten yararlanılabilmektedir. Destek kapsamında istihdam edilecek nitelikli elemanın, başvuru tarihinden önceki son otuz gün içinde istihdam edilmiş olması veya başvurunun kabul edildiği tarihten itibaren en geç kırk beş gün içinde istihdam edilmesi gerekmektedir. Her bir eleman için aylık üst limit 1.500 TL (istihdam edilecek elemanın; şirket sözleşmesi ile şirketin yönetimi ve temsili için görevlendirilmiş olması veya kadın veya başvuru tarihi itibarıyla otuz yaşından gün almamış olması halinde bu üst limitlere 1.000 TL ilave edilmektedir), destek üst limiti 50.000 TL’dir.

İşletmelerin; TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan alacakları personel belgelerine ilişkin giderlere destek verilmektedir. Destek üst limiti 30.000 TL’dir. Desteklere ilişkin detaylı bilgi, diğer destekler ve başvuru formlarına aşağıdaki adreslerden ulaşılabilmektedir: