izmir escort

Servis Aracı Şoförü

17UY0328-3 Rev 00 Servis Aracı Şoförü Seviye-3


ULUSAL YETERLİLİĞİN AMACI

Bu ulusal yeterliliğin amacı Servis Aracı Şoförü (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için; – Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, – Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, – Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

YETERLİLİK BİRİMLERİ

Zorunlu Birimler: ·

17UY0328-3/A1: İSG, Çevre ve Kalite ·

17UY0328-3/A2: Araç Kontrolü ve Öğrenci/Personel Ulaşımı